×
Resource Image
ضرب‌الامثال و کنایات (بیش از هفت هزار ضرب‌المثل)
1
0
0
Resource Image
زنده‌گی و اموزش (صحت و زنده گی -هفته 47) - شاذیه رُب می‌سازد
2
0
0
Resource Image
زنده‌گی و اموزش (صدای آبادی - هفته 46) چرا دختران به بدل داده می‌شوند؟
4
0
0
Resource Image
جهان ما آینده ما (قصه های زنده‌گی - هفته 46) - ذغال‌گرفته‌گی یا بلای سیاه چیست؟
4
0
0
Resource Image
زنده‌گی و اموزش (صحت و زنده گی -هفته 46) - قبضیت دوامدار چیست و چګونه تداوی می‌شود؟
4
0
0
Resource Image
زنده گی و آموزش (طلا در خاک-هفته 46) - رستوران در داخل سرویس ملی بس
2
0
0
Resource Image
جهان ما آینده ما ( یک قصر هزار دریچه - هفته 46) - بی جرئتی در صنف
4
0
0
Resource Image
دوست صمیمی من
28
0
0
Resource Image
خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 46) - تلاش شاذیه برای ساختن رُب
12
0
0
Resource Image
خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 46) - سفر شاذیه به ولایت
6
0
0
Resource Image
خانه نو زنده گی نو (درامه رادیویی-هفته 46) - زورآزمایی ناظر با جوانان
7
0
0
Resource Image
قانون منع خشونت علیه زن
9
0
0
Resource Image
قانون دست‌رسی به اطلاعات
3
0
0
Resource Image
قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی
5
0
0
Resource Image
قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها
4
0
0
Resource Image
معنی عشق نزد حکیم سنایی غزنوی
41
0
0
Resource Image
دیوان سنایی غزنوی
88
0
0
Resource Image
معادله برنولی
20
0
0
Resource Image
قوانین کپلر و قانون جاذبه جهانی نیوتن
6
0
0
Resource Image
کلیدهای میانبر در ویندوز XP و ویندوز 7
49
0
0
Resource Image
پیوندهای کیمیاوی
16
0
0
Resource Image
دستگاه گوارش (هاضمه) - امتحان
15
0
0
Resource Image
ضرب‌المثل‌های فارسی
18
0
0
Resource Image
چته آشیانه گل و بلبل
52
0
0
Resource Image
فشار هوا چگونه به وجود میآید؟
12
0
0
Resource Image
خواب‌دیدن یا مرحله خواب با حرکت سریع چشم‌ها (REM )
28
0
0
Resource Image
درد
24
0
0
Resource Image
نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 331، 19 قوس 1397
22
0
0
Resource Image
نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 330، 19 قوس 1397
18
0
0
Resource Image
نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 329، دوازدهم قوس 1397
18
0
0
Resource Image
چگونگی سفر دانه‌ها
20
0
0
Resource Image
زاغ سخاوت‌مند
74
0
0